Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay

ThanhPhong

Kinh doanh

Có người gọi bên đi mua lại doanh nghiệp khó khăn là những 'con kền kền' săn mồi. Nhưng đôi khi các 'xác chết'...