Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay
cac chu tich hdqt nhan trung binh 750 trieu dong thu lao moi nam 600e753bb6dd9

Kinh doanh

Các chủ tịch HĐQT nhận trung bình 750 triệu đồng thù lao mỗi năm

Theo khảo sát thù lao năm 2020 với 68 thành viên HĐQT các doanh nghiệp do Talentnet công bố, vị trí chủ tịch thường nhận phí thường niên căn bản cao gấp 1,5-3 lần các thành viên.

Theo khảo sát thù lao năm 2020 với 68 thành viên HĐQT các doanh nghiệp do Talentnet công bố, vị trí chủ tịch thường nhận phí thường niên căn bản cao gấp 1,5-3 lần các thành viên.

Đây là năm thứ hai Talentnet phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) thực hiện khảo sát này. Trong 68 người tham gia khảo sát, 75% hiện làm thành viên HĐQT của hơn 1 công ty, nhiều nhất là 5 công ty. Đa số công ty đều có chính sách thù lao HĐQT chính thức được quyết định và thông qua tại các cuộc họp HĐQT thường niên.

Cấu trúc thù lao bao gồm phí thường niên căn bản, phí đảm nhiệm chức năng (chi trả cho các trách nhiệm và công việc kiêm nhiệm), phí tham gia họp (tính theo số lượng và tính chất cuộc họp) và các chi phí chi trả cho các nhiệm vụ phát sinh khác.

Trong đó, tiền mặt là loại hình chi trả thù lao phổ biến nhất. Riêng 7% người tham gia khảo sát nhận tiền mặt kèm cổ phiếu, 6% khác nhận tiền mặt và các loại hình khác như cổ tức, hàng hóa, dịch vụ…

thu lao chu tich hdqt anh 1

Có đến 87% thành viên HĐQT tham gia khảo sát cho biết nhận thù lao năm 2020 hoàn toàn bằng tiền mặt. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Nếu chỉ xét phí thường niên căn bản, vị trí chủ tịch HĐQT có thể nhận về gấp 1,5-3 lần so với các thành viên. Kết quả khảo sát cho thấy mức trung vị phí thường niên căn bản của thành viên HĐQT là 500 triệu đồng, trong khi của chủ tịch HĐQT là 750 triệu đồng.

Đa số doanh nghiệp đều có quỹ thù lao cho HĐQT, trong đó ngành tài chính là cao nhất vì đặc trưng ngành phức tạp và nhiều rủi ro.

Người đóng vai trò quyết định chính sách thù lao cho thành viên HĐQT là Ủy ban lương thưởng với sự phê duyệt của chủ tịch HĐQT (chiếm 45%) hoặc thông qua Hội đồng cổ đông (chiếm 32%). Một số ít công ty có chủ doanh nghiệp hoặc chủ tịch HĐQT là người quyết định chính sách thù lao cho HĐQT.

Dựa trên những kết quả khảo sát này, đại diện Talentnet cho rằng các doanh nghiệp cần xây dựng những gói trả thù lao hấp dẫn hơn để thu hút sự tham gia của các thành viên HĐQT độc lập có chuyên môn và kinh nghiệm kinh doanh chuyên sâu.

“Những gói thù lao đa dạng và phù hợp cho từng vai trò, vị trí khác nhau sẽ là ‘mồi nhử’ giúp các doanh nghiệp thu hút đúng nhân tài và có kế hoạch trả thù lao hợp lý, xứng đáng với chất lượng công việc”, đại diện Talentnet nhấn mạnh.

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

Phản hồi gần đây