Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay
giam 15 tien thue dat

Kinh doanh

Cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động trên 15 ngày được giảm 15% tiền thuê đất

Thủ tướng vừa quyết định giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình (người thuê đất) bị ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm nay.

Thủ tướng vừa quyết định giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình (người thuê đất) bị ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm nay. Những trường hợp chậm nộp hoặc số tiền thuê đất còn nợ của những năm trước thì không thuộc đối tượng được giảm theo quyết định này.

Thủ tục giảm tiền thuê đất gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 và người thuê đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng.

Người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế, Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghệ cao trong thời gian từ 10/8-31/12/2020. Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định.

Trường hợp người thuê đất đã được giảm tiền thuê đất, tuy nhiên sau khi thanh tra, kiểm tra phát hiện không thuộc đối tượng được thụ hưởng thì người thuê phất phải hoàn trả vào ngân sách và số tiền chậm nộp theo quy định về quản lý thuế. 

Ngoài ra, nếu đã nộp đủ số tiền thuê đất cả năm nay, người thuê đất sẽ được trừ số tiền đã nộp vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm sau. Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì người thuê đất được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định. 

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện và xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện giảm tiền thuê đất cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo Người Đồng Hành

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

Phản hồi gần đây