Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay
hang bao hiem bao long thua lo quy iv 2020 60157d4750105

Kinh doanh

Hãng bảo hiểm Bảo Long thua lỗ quý IV/2020

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bảo hiểm Bảo Long lỗ ròng trong quý cuối năm. Mức lỗ giảm so với năm 2019, nhưng vẫn bào mòn hơn 45 tỷ lợi nhuận hợp nhất của công ty.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bảo hiểm Bảo Long lỗ ròng trong quý cuối năm. Mức lỗ giảm so với năm 2019, nhưng vẫn bào mòn hơn 45 tỷ lợi nhuận hợp nhất của công ty.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2020, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bảo Long (BLI) ghi nhận thêm một quý thua lỗ vào cuối năm 2020, nâng số lần lỗ ròng quý cuối năm lên con số 5 (kể từ năm 2016 đến nay).

Tính riêng 3 tháng cuối năm 2020, hãng bảo hiểm này ghi nhận hơn 346 tỷ đồng doanh thu phí, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phí nhượng tái bảo hiểm trong quý của doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm chỉ đạt gần 256 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý lên tới 274 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Điều này khiến Bảo hiểm Bảo Long lỗ gộp 18 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trong quý.

Về hoạt động tài chính, thị trường chứng khoán phục hồi tốt đã giúp doanh thu hoạt động tài chính trong quý của hãng đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 50%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 39% so với cùng kỳ, nhưng khoản chi phí này vẫn ngốn gần 70 tỷ đồng của hãng. Kết quả này khiến lợi nhuận sau khi trừ chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV của Bảo hiểm Bảo Long ở mức âm 45 tỷ đồng.

BẢO HIỂM BẢO LONG THƯỜNG XUYÊN THUA LỖ TRONG QUÝ IV
Nhãn I/2018 II III IV I/2019 II III IV I/2020 II III IV
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 20 3 46 -31 50 20 33 -61 14 34 38 -45

Đây là quý lỗ duy nhất trong năm 2020 nhưng là năm thứ 5 liên tiếp công ty bảo hiểm này thua lỗ trong quý IV.

Tính trong cả năm 2020, hãng bảo hiểm này vẫn ghi nhận gần 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 21% so với năm 2019. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận tăng trưởng do đà tăng của doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong năm, đạt gần 938 tỷ đồng.

Năm 2020, Bảo hiểm Bảo Long đặt mục tiêu đạt 74 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, và dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 24%, còn gần 40 tỷ đồng. Như vậy, hãng đã hoàn thành vượt 167% chỉ tiêu lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm và vượt 158% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối năm 2020, Bảo hiểm Bảo Long có tổng tài sản đạt gần 2.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, Bảo hiểm Bảo Long thuộc nhóm doanh nghiệp cỡ nhỏ về quy mô tài sản và doanh thu nhưng lại nằm trong nhóm doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất.

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc trong mảng xe cơ giới của doanh nghiệp này đều dao động trong khoảng 500-600 tỷ/năm, trong khi những doanh nghiệp có quy mô tài sản và vốn gấp nhiều lần Bảo hiểm Bảo Long cũng mới ghi nhận mức doanh thu phí bảo hiểm gốc mảng này 700-800 tỷ/năm.

Ngoài bảo hiểm xe cơ giới, nguồn thu phí bảo hiểm gốc chính của Bảo hiểm Bảo Long còn đến từ bảo hiểm hỏa hoạn, kỹ thuật và các rủi ro khác, cùng bảo hiểm con người.

Thu phí bảo hiểm nhân thọ có thể tăng 22%/năm

SSI Research vừa có báo cáo về kỳ vọng tăng trưởng của ngành bảo hiểm năm 2021 với mức tăng hai chữ số của doanh thu phí bảo hiểm gốc với cả loại hình nhân thọ và phi nhân thọ.

Bảo hiểm Bảo Long thua lỗ

bảo hiểm

bảo hiểm bảo long

công ty bảo hiểm

bảo hiểm thua lỗ

bảo hiểm xe cơ giới

bảo hiểm phi nhân thọ

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

Phản hồi gần đây