Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay
muc tieu gdp dau nguoi vuot 4 700 usd vao nam 2025 6013bb3275368

Kinh doanh

Mục tiêu GDP đầu người vượt 4.700 USD vào năm 2025

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII đặt mục tiêu đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-5.000 USD. Việt Nam đặt mục tiêu thành nước phát triển vào năm 2045.

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII đặt mục tiêu đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700-5.000 USD. Việt Nam đặt mục tiêu thành nước phát triển vào năm 2045.

muc tieu gdp vao nam 2025 anh 1

mục tiêu gdp vào năm 2025

mục tiêu 2045

mục tiêu kinh tế 2030

mục tiêu 2025

nghị quyết đại hội

dự thảo văn kiện đại hội

đại hội đảng xiii

Bình luận

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

Phản hồi gần đây