Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay
giá điện tang

Thời sự

Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN 1: 

Nhóm đối tượng khách hàngTỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân(%)
Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 10090%
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200108%
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400141%
Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên168%

PHƯƠNG ÁN 2:

PHƯƠNG ÁN 2A

Nhóm đối tượng khách hàngTỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)
1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 10090%
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200108%
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400141%
Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên274%
2. Giá bán lẻ điện một giá
Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá145%

PHƯƠNG ÁN 2B

Nhóm đối tượng khách hàngTỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân(%)
1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 10090%
Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200108%
Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400141%
Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700160%
Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên185%
2. Giá bán lẻ điện một giá
Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá155%

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

Phản hồi gần đây