Connect with us

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

vietnamhomnay

Video

Đại hội VI Liên minh HTX tỉnh Thái Bình: Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX

Hiện nay, tỉnh Thái Bình có 440 HTX và 1 liên hiệp HTX. Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với sở, ngành trên địa bàn tỉnh tư vấn hỗ trợ HTX, đơn vị thành viên ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với sự hỗ trợ này trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 29 HTX và 1 liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, thương mại, giao thông vận tải…

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, mới đây, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại Hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao vai trò và hoạt động của liên minh HTX Thái Bình trong việc phát triển và hỗ trợ thành viên, tuy nhiên, vẫn còn những hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu của HTX như mối liên kết giữa những HTX và HTX với các thành viên chưa cao, hoạt động tư vấn dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, số lượng HTX thành lập mới so với bình quân cả nước vẫn còn thấp…

Vì vậy, theo chủ tịch Liên minh  HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình phải năng động hơn nữa trong việc huy những nguồn lực đầu tư, đảm bảo hoạt động theo kịp sự thay đổi của thị trường.

Ghi nhận những kết quả và đóng góp hoạt động kinh tế tập thể cho sự phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình còn yêu cầu liên minh HTX tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ tới, để chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển KTTT, thúc đẩy HTX phát triển ổn định, gắn phát triển HTX với phát triển làng nghề với du lịch và du lịch sinh thái. 

Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 45 đồng chí ủy viên Ban chấp hành và 5 Ủy viên ban kiểm tra. Ông Trần Văn Toản tái cử Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

HTX Thai Binh

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam khóa VI và thông qua Nghị quyết Đại hội VI Liên minh HTX tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu cụ thể như: Thành lập mới 20-25 tổ hợp tác, 3-5 HTX trở lên/năm. Toàn tỉnh có ít nhất 2 mô hình liên hiệp HTX. Đảm bảo giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%. Tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 5% trở lên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 95% số HTX trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh. Phấn đấu 100% HTX tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được nâng cao kỹ năng phân phối, tiếp thị, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại…

Để đạt được mục tiêu trên, Liên minh HTX tỉnh Thái Bình sẽ triển khai một số nhiệm vụ như: Tập trung triển khai xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh về chính trị, thống nhất mục tiêu, định hướng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, HTX…

Cũng tại Đại hội, Liên minh HTX Việt Nam đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình cũng tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn quan tâm

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

Phản hồi gần đây